güneyik köyü/korkut/mus
  Güneyik'in Sosyo-Ekonomisi
 

Köyde yaklaşık 200 hane bulunmaktadır. Güneyik Köyünün temel geçim kaynakları hayvancılık, şekerpancarı yetiştiriciliği, nakliyat ve Batı illerine çalışmaya giden gençlerdir. Özellikle nakliyat çok gelişmiş. 200 haneli köyde 100'e yakın kamyon bulunmakta ve bunların hepsi nakliyat işinde çalışmaktadır. Ayrıca, özellikle kış aylarında köyde bulunan okul bitirmiş ya da okul okumamış gençler Aydın,İzmir,Bursa,Istanbul gibi şehirlere gidip inşaatlarda çalışmaktalar.
 
  . designed by Yahya